ฮีตเตอร์ต้มน้ำ

ฮีตเตอร์ต้มน้ำ หรือ ฮีตเตอร์จุ่ม (Immersion Heater) ฮีตเตอร์ให้ความร้อนเพื่ออุ่นหรือต้มของเหลวได้เกือบทุกประเภทที่ไม่ทำปฎิกิริยากับสแตนเลส ซึ่งเหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรม ที่มีการอุ่นหรือต้มของเหลวได้หลายชนิดและควรให้กับใบพัดกวนของเหลวเพื่อให้ความร้อนกระจายได้ทั่วถึง ผลิตความร้อน ใช้ไฟฟ้าขนาด 220V กำลังวัตต์สูงสุด 500W เลือกต่อสายแบบออกสาย วัสดุทำจากสแตนเลสหุ้มไม่เป็นสนิม ให้ความร้อนสูง ทนทาน สามารถต่ออุปกรณ์ควบคุมได้โดยง่าย สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

ฮีตเตอร์ถูกแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันดังนี้

ฮีตเตอร์แท่ง หรือ Cartridge Heater ใช้ความร้อนกับวัสดุที่เป็นของแข็ง เช่น เหล็ก และโลหะต่างๆ ตัวอย่างการใช้งาน เช่น งานบรรจุหีบห่อ งานขึ้นรูปพลสติก

ฮีตเตอร์ครีบ หรือ Finned Heater และ ฮีตเตอร์ท่อกลมใช้ให้ความร้อนกับอากาศ เช่น ใช้ในห้องอบแห้ง ในเตาอบ

ฮีตเตอร์จุ่ม หรือ Immersion Heater หรือบางทีเรียกว่า ฮีตเตอร์ต้มน้ำใช้ให้ความร้อนกับของเหลวทุกชนิด ตัวอย่างการใช้งานเช่น งานต้มน้ำ – ต้มน้ำมัน งานผสมสาร บอบบิ้นฮีตเตอร์ (Bobbin Heater) ใช้ให้ความร้อนของเหลวเหมือนฮีตเตอร์จุ่ม

ฮีตเตอร์อินฟราเรด (Infrared Heater)ใช้ให้ความร้อนกับวัตถุโดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรง ไม่เหมาะกับวัตถุที่มีลักษณะมันวาวเนื่องจากวัตถุมันวาวจะมีคุณสมบัติสะท้อนแสง ทำให้ไม่สามารถดูดซับแสงอินฟราเรดได้อย่างเต็มที่ ใช้ติดตั้งในเตาอบ หรือ เหนือคอนเวย์เยอร์ได้

ฮีตเตอร์รัดท่อ หรือ Band Heater ใช้ให้ความร้อนกับของเหลวที่อยู่ในท่อหรือถังรูปทรงกระบอกโดยรัดจากด้านนอก

ฮีตเตอร์แผ่น หรือ Strip Heater ใช้ให้ความร้อนโดยแนบกับวัตถุโดยตรงสามารถออกแบบให้เป็นรูปทรงใดๆก็ได้

ฮีตเตอร์ต้มน้ำ (Immersion Heater) เป็นฮีตเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับของเหลว เช่น ต้มน้ำ หรือ อุ่นน้ำมัน โดยรูปแบบทั่วไปมักจะทำดัดเป็นแบบตัวยู และเชื่อมติดกับเกลียว ซึ่งมีขนาดเกลียวตั้งแต่ 1 นิ้ว, 1 ½ นิ้ว, 2 นิ้ว และ 2 ½ นิ้ว ขนาดของเกลียวจะขึ้นอยู่กับจำนวนเส้นของฮีตเตอร์ ซึ่งมีตั้งแต่ 1 ขด, 3 ขด, 6 ขด, 12 ขด และตามความเหมาะสมของกำลังวัตต์ และความยาวของตัวฮีตเตอร์

โรงงานผลิตฮีตเตอร์สั่งทำตาม ฮีตเตอร์จุ่ม/ฮีตเตอร์ต้มน้ำ น้ำมันและของเหลว รับสั่งทำตามแบบได้ทุกขนาด ออกแบบมาเพื่อใช้กับของเหลว เช่น ต้มน้ำหรืออุ่นน้ำมัน ฮีตเตอร์ต้มน้ำ ฮีตเตอร์จุ่มน้ำ Immersion heater ท่อฮีตเตอร์ทำจากสแตนเลส 316 (SUS 316),304สามารถนำไปใช้ทำความร้อนให้กับของเหลวทั่วไปได้ให้ความร้อนคงที่สม่ำเสมอมีหลากหลายขนาดความยาวและวัตน์ให้เลือกใช้งานได้ประโยชน์การนำฮีตเตอร์ต้มน้ำไปใช้งานใช้สำหรับอุ่นหรือต้มของเหลวได้เกือบทุกประเภทที่ไม่ทำปฏิกิริยากับสแตนเลส 316(SUS 316) เช่นน้ำ หรือน้ำมันเป็นต้น

ใช้สำหรับอุ่นหรือต้มของเหลวที่เหนียวข้นได้หลากหลาย เช่น อุ่นกาว ยางมะตอย เป็นต้น

ใช้สำหรับอุ่นหรือต้มของเหลวในกระบวนการผลิต เช่นใช้สำหรับอุ่นอาหาร หรือเครื่องดื่มเป็นต้น

ฮีตเตอร์ต้มน้ำ(จุ่ม) (Immersion Heater) เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนกับของเหลว เช่น น้ำ, น้ำมัน หรือของเหลวประเภทอื่นๆ โดยการนำไปต้มหรืออุ่นเพื่อให้ได้อุณหภูมิตามต้องการ โดยต้องจุ่มลงในของเหลวที่ต้องการให้ความร้อน จนบางครั้งเรียกกันว่า ฮีตเตอร์จุ่ม นั่นเอง

อาศัยหลักการในการถ่ายเทความร้อนสู่ของเหลวเพื่อให้เกิดความร้อน เหมาะกับงานอุตสาหกรรมที่มีการต้มหรืออุ่นของเหลว เช่น งานต้มน้ำ, งานอุ่นน้ำมัน , อุ่นหรือต้มเคมีบางชนิดที่ไม่มีผลต่อวัสดุของตัวฮีตเตอร์

คุณลักษณะ : ฮีตเตอร์ต้มน้ำ(จุ่ม) (Immersion Heater) เป็นฮีตเตอร์ที่ผลิตในลักษณะของ Tubular แล้วดัดให้ได้รูปแบบตามต้องการ เช่น ดัดเป็นตัวยู (U) ดัดเป็นตัวดับบลิว (W) ดัดเป็นตัวแอล (L) เป็นต้น แล้วเชื่อมติดกับเกลียวหรือหน้าแปลนเพื่อให้เหมาะกับการนำไปติดตั้งกับภาชนะห รือถังที่บรรจุของเหลว ผลิตได้หลายรูปแบบทั้ง 1U , 2U, 3U, 6U, 9U ,12U หรืออื่นๆ ตามต้องการ เกลียวติดตั้ง ขนาด 1 นิ้ว 1.5 1 นิ้ว, 1 ½ นิ้ว, 2 นิ้ว - ขนาดหน้าแปลน JIS , DIN ต่างๆตามต้องการ ท่อฮีตเตอร์ผลิตจากสแตนเลส 304, 316, และอินโคลอย 800 ขนาดท่อฮีตเตอร์ 8 mm. 11 mm. 12 mm.

ฮีตเตอร์ต้มน้ำ(จุ่ม) (Immersion Heater) ใช้ในการให้ความร้อนกับของเหลวโดยการต้มหรืออุ่นใช้ได้กับน้ำ น้ำมัน อุ่นกาว ยางมะตอย เเคมีบางชนิด ที่ไม่มีผลต่อวัสดุของตัวฮีตเตอร์

ใช้ได้กับทั้งขบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอื่นๆ เช่น ติดตั้งใน Water Barth เครื่องนึ่งหรือเครื่องอุ่นอาหาร เป็นต้น

ฮีตเตอร์ อุปกรณ์ให้ความร้อนเพื่ออุ่นหรือต้มของเหลวได้เกือบทุกประเภทที่ไม่ทำปฎิกิริยากับสแตนเลส ซึ่งเหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรม ที่มีการอุ่นหรือต้มของเหลวได้หลายชนิดที่ไม่ทำปฎิกิริยากับสแตนเลสประโยชน์การนำไปใช้งาน ฮีตเตอร์ต้มน้ำ หรือ ฮีตเตอร์จุ่ม (Immersion Heater)

เป็นฮีตเตอร์ที่ใช้เพื่อต้มหรืออุ่นของเหลวได้เกือบทุกประเภท เช่น ต้นน้ำ ต้มน้ำมัน ฯลฯ ใช้สำหรับอุ่นต้มที่ต้องการความสะอาด เช่น ใช้อุ่นอาหาร, เครื่องดื่ม ฯลฯ

ฮีตเตอร์ต้มน้ำ ( Tubula Heater ) ผลิตจากการนำฮีตเตอร์เส้นมาดัดเป็นรูปแบบต่างๆโดยเพิ่มจำนวนเส้นเข้าไปให้มากชึ้น จึงทำให้มีขนาดใหญ่และกำลังวัตต์มากกว่าฮีตเตอร์แบบเส้นเดียวมาก ด้วยกำลังวัตต์ที่มีปริมาณมากจึงให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังทนทานกว่าฮีตเตอร์ปกติเพราะส่วนใหญ่นิยมไปเพิ่มอุณภูมิให้กับของเหลวต่างๆ เช่น การนำไปใช้ทำให้น้ำมีความร้อนเพิ่มขึ้น การนำไปละลายของเหลวต่างๆเช่นน้ำมัน ในภาคครัวเรือนหรือร้านค้าท้่วไปก็นิยมนำไปอุ่นน้ำเพื่อให้ กับข้าวร้อนตลอดเวลา หรือ แม้กระทั้งในการนำไปต้มน้ำเพื่อนึ่งสาลาเปา หรือ บางห้างร้านก็นำไปต้มน้ำเพื่อฆ่าเชื้อ

ฮีตเตอร์จุ่ม ,Immersion Heater ทำ จาก  Tubular Heater ที่ดัดเป็นรูปตัวยู และเชื่อมติดกับเกลียว ซึ่งมีขนาดเกลียว ตั้งแต่  1" 1¼ 1½ 2½ ขนาดของเกลียวจะขึ้นอยู่กับจำนวนเส้นของฮีตเตอร์ ตามความเหมาะสมของกำลัง วัตต์ และความยาวของฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์แบบจุ่ม เหมาะสำหรับใช้กับของเหลว เช่น ต้มน้ำหรืออุ่นน้ำมัน  การติดตั้งสามารถทำได้โดยเชื่องเกลียวตัวเมียติดกับถังแล้วใส่ฮีตเตอร์ แบบเกลียวเข้าไป โดยตัวฮีตเตอร์ขนานกับพื้นถัง ควรระวังไม่ให้ส่วนของ ฮีตเตอร์โผล่พ้นของเหลวเนื่องจากจะทำให้ส่วนที่อยู่เหนือของเหลวร้อนจัดเกิน ไปทำให้อายุการใช้งานสั้น และเพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วถึง ควรติดตั้งใบพัดกวนของเหลวด้วย รหัสการสั่งทำ สามารถระบุชนิดวัสดุที่ต้องการได้ รวมทั้งค่าเส้นผ่าศูนย์กลาง , ความยาว , แรงดัน และกำลังวัตต์ สแตนเลส 304  ใช้กับงานของเหลวทั่วไป  สำหรับสแตนเลส 316 ใช้กับงานที่ต้องการกัดกร่อนได้สูง เช่น งานที่เป็นสารเคมี

ลักษณะเฉพาะ ท่อทองแดงเหมาะใช้ต้มน้ำกับสารเคมีที่มีความเข้มข้นต่ำมาก และใช้ในถังพักน้ำร้อน สำหรับห้องอาบน้ำ รวมถึงป้องกันการจับตัวเป็นน้ำแข็งในระบบ Cooling Tower ท่อชนิดนี้เหมาะสำหรับการทำงานที่ระดับอุณหภูมิ ไม่เกิน 177°C

ท่อ INCOLOY เหมาะสำหรับใช้งานลอยอากาศ, แก๊สผสม และไอน้ำที่มีความร้อนสูง รวมถึงการต้มสารเคมีอื่นๆ ที่ไม่มีปฏิกิริยาต่อท่อ INCOLOY ท่อชนิดนี้เหมาะสำหรับทำงานที่ระดับอุณหภูมิสูงสุดถึง 817°C

ท่อ SUS304 เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น อาหาร การอบฆ่าเชื้อ มีคุณสมบัติไม่เป็นสนิม เหมาะกับการต้มน้ำ น้ำมันเตา และใช้อุ่นน้ำมัน hotoil ในระบบ Heat Exchanger สามารถทำงานลอยอากาศที่ระดับอุณหภูมิ สูงสุด 649°C

ท่อ SUS31เหมาะสำหรับใช้สารเคมีอ่อน สามารถใช้ในงานลอยอากาศแก๊สผสม และใช้ต้มน้ำแบบ Super-Heated Stream หรือสารเคมีอื่นๆ ที่ไม่มีปฏิกิริยาต่อท่อสแตนเลส ท่อชนิดนี้เหมาะสำหรับทำงานที่อุณหภูมิสูงสุด 649°C

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-998-9902-4

 

บริษัท เค.วี.เอ็ม.ฮีทติ้ง เอลเลอเม้นท์ จำกัด

200/162-4 ม.8 ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130

Tel: 02-998-9902-4

Fax: 02-998-9940

E-mail: kvmheatingelement@yahoo.com

E-mail: kvm2002@hotmail.com

http://www.kvmheating.com

http://www.ฮีตเตอร์-ฮีตเตอร์.com    

http://www.xn----yxfaba5fd9eecf2fg2mh1qi.com

 

 

 

 

 

 

Visitors: 20,460