ฮีตเตอร์หล่ออลูมิเนียม

ฮีตเตอร์หล่ออลูมิเนียม (aliminium cast in heater) ฮีตเตอร์ชนิดนี้มีลักษณะพิเศษคือ ถูกหล่อทับด้วยอลูมิเนียม ที่มีคุณสมบัติในการถ่านเทความร้อนได้ดี และไม่สะสมความร้อนมาก ซึ่งช่วยในการประหยัดพลังงาน เหมาะกับงานให้ความร้อนกับท่อขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้อุณหภูมิต่อเนี่องคงที่ และสามารถดัดแปลงทำเป็นแม่พิมพ์ในตัวได้เลย หรือสามารถที่จะติดตั้งที่ cooling ไว้ภายในตัวฮีตเตอร์เพื่อลดอุณหภูมิองชิ้นงานอย่างรวดเร็ว เหมาะในอุตสาหกรรมฉีดท่อพลาสติก

   

   

   http://www.ฮีตเตอร์-ฮีตเตอร์.com    

http://www.xn----yxfaba5fd9eecf2fg2mh1qi.com

 

 

Visitors: 103,313